Optimizer

Enervent Optimizer

Ventilācijas iekārtu aprēķina programma

Atiestatīt
Pieplūde
Nosūce
m³/h
m³/h
Pa
Pa

Ziema

°C
%RH
°C
%RH

Piesildīšana

°C
°C
°C

Vasara

°C
%RH
°C
%RH

Dzesēšana

°C

Pegasos HP-W eAir

Modelis tika aizstāts Pegasos Z datums: 2019-01-01
Pieplūde
Nosūce
67 %
62 %
814 m³/h
857 m³/h
100 Pa
100 Pa
191 W
175 W
1.54 kW/(m³/s)
1122 m³/h
1285 m³/h
190 Pa
225 Pa
38 %
50 %

Akustiskie dati

Lw
LwA
65.8 dB
51.9 dB(A)
47.9 dB(A)
44.9 dB(A)
68.7 dB
61.1 dB(A)
56.7 dB
47.7 dB(A)
61.1 dB
54.0 dB(A)
71.3 dB
69.2 dB(A)

Iekārtas informācija

Ø 250 mm
1250 mm
1400 mm
677 mm
203 kg
Pieplūde: F7, ePM1 60 %, kabatu
Nosūce: M5, Coarse 80 %, kabatu
Labā puse
P06 212 0008
400 V/50 Hz, 3~, 3C16A
Iekārta: 2 x DN32
3743 W

DWG

Ziema

Siltummainis

Standarts + HP
-20 °C / 85 %RH
90.6 %
18.0 °C / 26 %RH
26.6 kJ/kg / 3.3 g/kg
28.2 °C / 14 %RH
36.9 kJ/kg / 3.3 g/kg
14.68 kW
1.08 kW
0.48 kW

Ūdens kalorīfers W

CWW 250-2-2.5
Gaisa vads Ø250
18.0 °C / 26 %RH

Gada

Riga,
Latvija
81.3 %
31 016 kWh
0 kWh

Ecodesign

895 W/(m³/s)
1599 W/(m³/s)
1319 W/(m³/s)

Vasara

Siltummainis

Standarts + HP
23 °C / 70 %RH
0.0 %
15.0 °C / 100 %RH
41.8 kJ/kg / 10.6 g/kg
13.0 °C / 100 %RH
36.6 kJ/kg / 9.3 g/kg
2.81 kW / 4.96 kW
2.18 kW
1.64 l/h
1.03 kW

Ūdens kalorīfers W

CWW 250-2-2.5
Gaisa vads Ø250
15.0 °C / 100 %RH