Optimizer

Enervent Optimizer

Ventilācijas iekārtu aprēķina programma

Atiestatīt
Pieplūde
Nosūce
m³/h
m³/h
Pa
Pa

Ziema

°C
%RH
°C
%RH

Piesildīšana

°C

Vasara

°C
%RH
°C
%RH

Dzesēšana

°C

Pelican HP eAir

Modelis tika aizstāts Pelican Z datums: 2020-02-29
Pieplūde
Nosūce
73 %
63 %
374 m³/h
374 m³/h
50 Pa
50 Pa
75 W
56 W
1.26 kW/(m³/s)
529 m³/h
636 m³/h
100 Pa
145 Pa
41 %
70 %

Akustiskie dati

Lw
LwA
60.1 dB
50.0 dB(A)
46.0 dB(A)
43.0 dB(A)
68.2 dB
65.9 dB(A)
56.5 dB
46.6 dB(A)
56.8 dB
47.0 dB(A)
65.3 dB
62.5 dB(A)

Iekārtas informācija

Ø 200 mm
998 mm
1270 mm
590 mm
125 kg
Pieplūde: F7, ePM1 60 %, kabatu
Nosūce: M5, Coarse 80 %, kabatu
Labā puse
P05 210 0002
230 V/50 Hz, 1~, 1C16A
Iekārta: 2 x DN32
1503 W

DWG

Ziema

Siltummainis

Standarts + HP
-20 °C / 85 %RH
90.6 %
18.0 °C / 28 %RH
27.1 kJ/kg / 3.5 g/kg
28.7 °C / 15 %RH
37.9 kJ/kg / 3.5 g/kg
6.85 kW
0.50 kW
0.14 kW

Gada

Riga,
Latvija
87.0 %
16 105 kWh
0 kWh

Ecodesign

814 W/(m³/s)

Vasara

Siltummainis

Standarts + HP
23 °C / 70 %RH
0.0 %
15.0 °C / 100 %RH
41.8 kJ/kg / 10.6 g/kg
13.0 °C / 100 %RH
36.6 kJ/kg / 9.3 g/kg
1.29 kW / 2.28 kW
1.00 kW
0.75 l/h
0.61 kW